STRUKTURIZACIJA SVESTI

ŠTA JE TO STRUKTURIZACIJA SVESTI?

Da biste živeli u potpunom skladu sa sobom i celim svetom potrebno je da vaša Duša, Duh, Svest i Telo budu u harmoniji.

Kada oni jesu u harmoniji, tada vam se svest struktuira, i izlazi na ISTINITA ZNANJA BOGA.

A to donosi samo pozitivna dešavanja u vaš život. Ona, koja vi želite, i više od toga. Tvorac vas daruje onako kako niste ni sanjali. Tražite malo, a dobijete mnogo. Jer mi ovde jesmo došli na Zemlju da pomognemo Tvorcu u rešavanju Njegovih zadataka. On to radi preko nas. Zato naši lični zadaci treba da su u skladu sa Njegovim zadacima ovde i sada. Svako jutro kada se probudite jednostavno recite: Bože moj, ja sada spajam svoju dušu sa Tvojom, moju svest sa Tvojom i izvršavam zadatke na Zemlji koje mi Ti daješ i hvala ti za sve!

Tvorac ima precizan plan za uvođenje večnog i srećnog života na Zemlji, kako kaže dr Grabavoj. I to se dešava po planu u tačno određenom vremenskom periodu.

KAKO DA STRUKTUIRAM SVOJU SVEST?

Strukturizacija svesti nije jednokratno dešavanje, kao što nije ni naša ishrana. Jedemo svaki dan. Hranimo svoje telo svakodnevno i to više puta. I to je samo nivo materijalni. Pa čak ni to ne radimo pravilno, jer postoje mnoge bolesti vezane baš za pogrešnu ishranu. Iako čovek to zna, nastavlja da se hrani pogrešno, da pije i puši, postaje zavisnik. Dakle, nije problem samo na materijalnom nivou. Šta to goni čoveka da pije, puši, da uzima narkotike, da se preobilno hrani nezdravim namirnicama, da oboljeva, da mu otkazuje rad pojedinih organa zbog nezdravog života?

Problem postoji na materijalnom nivou.

A šta radite sa duhovnim nivoom razvoja svog bića? Da li i te nivoe hranite svaki dan literaturom koja podiže vaš duhovni potencijal? Ili uopšte ne?

A možda ne znate kako to da činite?

Strukturizacija svesti je proces. Kada krenete, onda to ide lagano, jer vas istinito Učenje privlači kao svetionik u mrkloj noći. Letite tom Božijem svetioniku s radošću.

21 TAJNA = 21 SEMINAR STRUKTURIZACIJE SVESTI

Dr Grigorije Grabavoj je dao 21 seminar iz tematike Strukturizacije Svesti.

Svaki od tih seminara vas usmerava shvatanju celokupne stvarnosti i vašem udelu u stvaralaštvu iste.
Dr GG je otkrio velike tajne kroz ove seminare. I sada su dostupne svima. Potrebno je postupno savladavati jedan po jedan seminar. Ovo su nova znanja. Nova za sve nas. Kada prođete svih 21 seminar, imaćete osećaj kao da ste završili još jedan fakultet. Ali ovo je Fakultet ISTINITIH ZNANJA. I sa tim znanjima stvarate sve što želite za sebe i sve postojeće.

SEMINARI STRUKTURIZACIJE SVESTI su važni jer vi direktno stupate u kontakt sa ISTINITIM ZNANJIMA BOGA.

Harmonizuju vam se Duša, Duh, Svest i Telo, izlazite na ravan samo pozitivnih dešavanja i brzog ličnog stvaralaštva. Informacija stvarnosti se gradi na:

- svesti i

- informaciji

Kako izgleda Volja Stvoritelja u vašem segmentu opažanja?

- Shvatanje Volje Stvoritelja su tačne koordinate za vaš razvoj – kaže dr Grabavoj.

- Treba da imate precizan kontakt sa Tvorcem da biste dobijali preciznost u upravljanju po zadacima Stvoritelja.

- Stvoritelj daje tehnologiju direktnog upravljanja.

- Vi imate deo logike koji je praktički u rezonanci sa voljom Stvoritelja. Na seminarima ćete sami aktivirati baš taj deo - to vodi ka lakom i ugodnom izvršavanju zadataka.

Kada budućnost postaje pokretna?

Kako da pokrenete željene događaje i da ih brzo dovedete u ovu realnost – to se nauči na ovim seminarima STRUKTURIZACIJE SVESTI.

Kako da upravljate sa prošlošću?

Da se ne dešava ponavljanje nemilih događaja ni vama lično, niti vašim potomcima, jer se prošlost stalno pretače u budućnost.

Na primer: roditelji prekinu studiranje, pa taj put slede i deca, dešava se isto – deca ne diplomiraju.

Ili recimo žena se razvede od supruga koji je pio, i drugi suprug bude isti takav, a i trećem je milija flaša od žene mu same. Zašto? Zato što prošlost teži ka samoreprodukciji. Tj. ponavlja stare obrasce.

Zašto se dešavaju recidivi kancera? Jedan od razloga je ponavljanje starih obrazaca iz prošlosti. Taj obrazac se mora skinuti sa linije života da se ne bi više ikada desilo ponavljanje nemilih dešavanja.

Kada nastaje superbrzo upravljanje?

Spoznaćete i primenićete.

Tehnologije upravljanja iz jedne ćelije daje GG.

Vi samog sebe organizujete iz centra atoma.

I postižete normu tkiva, hormonskog sistema, regeneraciju nervnih vlakana, i svega što želite.

Sve sfere života su obuhvaćene u ovima 21 seminaru. Od ljubavi, preko zdravlja, sreće, posla, dece, privatnog biznisa i njegovog uvećanja, do sprečavanja ratova, zemljotresa i nepogoda lokalnog i međunarodnog karaktera.

Mi smo snimili 9 seminara do sada i oni su vam dostupni. Svaki košta po 130 e.

Srbija je jedina zemlja u celom svetu gde se odžavaju ovakvi seminari. Predavači za ove teme nisu obučeni čak ni u Rusiji iako tamo Učenje postoji preko 30 godina.

Natavak snimanja ovih seminara se nastavlja tempom 1x mesečno /od oktobra 2017/.

Materijali su prevedeni i imate kompletan uvid u dalje napredovanje posle ovih seminara.

Nazivi prvih 9 seminara iz serijala STRUKTURIZACIJE SVESTI su:

1. Pozicije strukturizacije svesti

2. Metod strukturizacije svesti zasnovan na izgradnji dinamičkog elementa stvarnosti

3. Tehnologija upravljanja izgradnjom sopstvenih ćelija istovremeno sa upravljanjem celokupnom spoljašnjom stvarnošću

4. Metodika upravljanja putem izgradnje elemenata udaljene stvarnosti

5. Izgradnja fizičke stvarnosti metodom nedgledanja spoljašnjih elemenata

6. Tehnologije upravljajućeg pristupa u bilo koju tačku prostor-vremena

7. Tehnologije strukturizacije svesti takvog tipa da spoljašnji fizički objekat sam proizvodi informaciju pomoću koje se radi upravljanje

8. Metod pretakanja informacije sa jednog objekta informacije ka drugom

9. Tehnologija prelaska iz upravljanja na nivou mišljenja ka upravljanju na nivou duhovnog opažanja

Učenje dr Grabavoja vas uvodi u večno srećan život sa aktiviranjem vaših znanja iz Duše.

Ovo je kontinuiran proces otkrivanja znanja.

Kada krenete ovim putem, nema toga što ne možete rešiti sami. I to potpuno beZplatno.

Štedite i vreme i novac, a postižete sve.

Ovo je put samospoznaje i samorazvoja.

Radujete se svakom svom uspehu, jer ste sve postigli upravljanjem tj. svojom struktuiranom svešću.

Lako je.

Ako želite, možete naučiti.

Prilika je pred vama.

Nemojte je propustiti.

Blagosiljaćete dan kada ste krenuli da upravljate svojim životom po tehnologijama najvećeg naučnika svih vremena sa konkretnim rezultatima u svemu – naučnika praktičara dr Grigorija Grabavoja.

ISKUSTVA i REZULTATI

Suzana Stojković, Beograd

Suzana Stojković, Beograd

Oduvek sam verovala u najbolje i bila što pozitivnija u životu.

Međutim, i pored svih zadovoljstava i lepih dešavanja, osećala sam jedan nedostatak unutar sebe, zbog koga je i nastajala nesigurnost.

Počela su se javljati pitanja poput „Zašto ljudi moraju da umiru?“, „Zašto bilo ko mora uopšte da se razboli?“, „Zašto se rastajemo sa bližnjima i voljenim osobama, pa i životinjama i biljkama, kada smo tako lepo izgradili veze, stvorili divan prostor za život?“. To nestajanje i brisanje mi pre Učenja dr Grabavoja nikako nije bilo jasno u potpunosti, a naravno, nisam se mogla primiriti dok ne naučim i duboko sam verovala da ću naći odgovor. Čitala sam dosta knjiga i gledala video materijale iz popularne psihologije, različitih praksa duhovnosti, filozofije, što mi je pomoglo da unapredim misli i da se osetim sigurnije, ali ona pitanja nisu izbledela, već su isplivala na videlo u želji da već jednom budu razrešena, tj. objašnjena. I tako je i bilo.

Prvi put kada sam se susrela sa Učenjem dr Grigorija Grabavoja, momentalno sam prepoznala da je ovo moj sledeći korak i ispravan put - osetila sam predivnu prijatnost u predelu grudi, kao širenje Duše, širenje radosti koja odatle potiče. Prethodne duhovne prakse su pojedinačno pominjale Dušu, Svest, Duh, a Znanje dr Grabavoja ih sve objedinjuje - na to sam prvi put naišla baš u ovom Učenju.

Dr Grabavoj je u svojim seminarima jasno objasnio šta su to Duša, Duh i Svest, kako su povezani, šta je to telo Čoveka.

Čitajući knjige i slušajući audio i video materijale, osetila sam se celovitom, zaštićenom, slobodnom i po prvi put istinski podržanom - kao da uvek hodate po stabilnom tlu.

No, ono što je veoma bitno i što sam ovde shvatila jeste strukturizacija svoje svesti.

Svest je velika struktura, slojevita i samo onda kada sadrži ispravne informacije - tada imate i zdravlje, sreću i lepotu u životu.

Učenje dr Grabavoja „O spasenju i večnom skladnom razvoju“ je jedinstveno jer obnavlja našu svest po svim parametrima, i zato što to čini na informacionom nivou.

Ranije je dosta pominjana energija, i kako raditi sa energijom tela i oko nas, ali upravljanje informacijama veoma retko.

Informacioni nivo je veoma brz i odmah ima efekta, u šta sam se i ja sama uverila. Nakon ispravljanja informacija u svojoj svesti (možemo to nazvati „čišćenjem“), i uz to sticanjem novih znanja (unapređenjem svesti), počela sam da uviđam da je zaista moguće živeti po sopstvenoj zamisli.

Uređenjem svoje svesti, uredila sam događaje na željeni način.

Shvatila sam da mogu da utičem pozitivno na svoje telo, druga tela i svesti (ljude oko sebe, životinje, biljke...), ali i na okolnosti. Neki od konkretnih rezultata su: popravka motora autobusa (bez ikakvog alata, samo svojom svešću), sprečavanje velikih pljuskova (uticaj na klimu), olakšano polaganje ispita na fakultetu, stvaranje željenog novca u pravi trenutak, uspešno iznajmljivanje prostora za željenu cenu, optimizacija zdravlja i mnogi drugi uspesi koje nema šanse sažeti u manji tekst, jer kako uđete u Znanja, rezultate imate svaki dan - makar bili mali, vi ih doživljavate kao velike jer su oni produkt korišćenja tehnologija i seminara ovog divnog izvornog Učenja.

Odgovor na pitanja koja su me držala u neizvesnosti i sumnji, dobila sam u ovom Učenju i trajnu radost i sigurnost, na čemu sam veoma zahvalna.

Sada znam da sam Večna, baš u ovom telu i da je to moguće, to je nova realnost.

Mi smo zapravo oduvek večni, samo se sada toga podsećamo.

Želim vam svima da vam podsećanje bude lako i lepo.

S ljubavlju,
Suzana Stojković

Nebojša Merdzanović, Beograd

Nebojša Merdzanović, Beograd

Svedočenje Str. Svesti - seminari Svetlane Novak

Pratio me je osećaj da postoji novi način da moj život učinim boljim i lepšim kao i živote svih ljudi.

Seminari Strukturizacije Svesti koje sam pratio kod Svetlane Novak,
pomogli su mi da spoznam i pokrenem fantastičnu sposobnost čoveka,
da upravlja svešću i životom.

Dugo skrivana istina da svako može i treba da bude srećan, zdrav i dugovečan, otkriva se strukturizacijom svesti.

Seminar je otvorio vrata novog sveta i života.

Sreća, radost, ljubav sada su realni i ostvarljjivi.

Zahvalan sam Tvorcu, G. P. Grabavoju i Svetlani Novak za znanja koja prenose.

dr Inna Jarovaja, Harkov, Ukrajina

dr Inna Jarovaja, Harkov, Ukrajina

Kako sam došla u Učenje?

Odgovoriću na pitanje pričajući o svom ličnom iskustvu. Od rane mladosti imam sposobnost dobijanja informaciju sa suptilnih planova, mogu da komuniciram preko svojih Svetlih Anđela. U to vreme još uvek nisam bila ni u kakvim ezoterijskim školama. Ovu svoju sposobnost sam koristila za sebe.

Ali u mom životu se dogodila tragedija, moje dete je poginulo u saobraćajnoj nesreći. Ja sam već trećeg dana pronašla u sebi snagu da uspostavim komunikaciju sa njim. Sin je imao 11 godina. Moje prve reči upućene njemu su bile „Nikada nisam mislila da ću ove svoje sposobnosti da koristim da komuniciram sa tobom. Tada još nisam zapisivala sve svoje kontakte sa drugom stranom. I ne mogu tačno da prenesem sav tadašnji razgovor, ali to su bili krici sa druge strane „mama“....“mamice“!!! Toga se sećam. On me je video, ali nije mogao da razume šta se sa njim dogodilo. On kao da je prolazio kroz mene. Bio je preplašen i pogubljen. Ja sam mu obećala da ću pričati s njim s vremena na vreme. Nekoliko godina je trajala takva komunikacija. On mi je mnogo toga pričao, u tom trenutku i o stvarima o kojima nikad do tada nisam čula, npr. reč čakra, kao što rekoh do tada nisam čitala nikakvu ezoterijsku literaturu. Pa je i komunikacija bila na tom nivou. Ali postepeno su počeli da mi daju informacije. Mnogo puta sam se naježila kada sam kasnije počela da čitam ezoterijsku literaturu i tamo pronalazila informaciju koju sam dobijala sa suptilnog plana. Kada sam saznala o Vaskrsenju i Učenju dr Grigorija Grabavoja, moja duša je to odmah prihvatila. Ja sam odmah popričala sa Ženjom. On se obradovao i dao mi je svoju saglasnost na Vaskrsenje.U gradu Harkovu sakupila se jedna grupa jasnovidih. I počeli smo korak po korak da koračamo ovim putem od 200.5 godine. Razvijali smo se. Do decembra 2005. smo svaki dan radili na Vaskrsenju.
Zatim smo organizovali u Harkovu – dan - to je bio četvrtak, kojim smo bez obzira na sve okolnosti, radili Vaskrsenje. Bili smo u stalnoj vezi sa vaskrsavanima na suptilnim planovima, dobijali smo informaciju, kako da radimo – tada još uvek nismo toliko bili upoznati sa Učenjem Grigorija Petroviča. Tek kasnije smo pronašli potvrdu u njegovim radovima. Na određenoj etapi dobijali smo sledeće informacije - vaskrsavani su nam govorili, da će otpočeti masovno vaskrsenje i da ćemo moći da komuniciramo sa njima, i da će oni dolaziti u naš centar, u Harkov. I zaista, ovi događaji su počeli da se događaju.

U Harkovu, prostranstvo koje smo izgradili dok smo sve ovo postepeno, metodično radili, organizovali smo seminar po vaskrsenju sa G.F.Subotinom i na svakom seminaru su počeli da se događaju susreti sa vaskrsnutima. Ja sam bila svedok mnogih susreta. Ona upravljanja koja smo mi radili su počela da se manifestuju. U Harkov su počeli iz čitave Ukrajine, i iz Rusije da dolaze vaskrsnuti ljudi i počela je da se dešava registracija.

Prvo je potrebno razumeti da je Grigorije Grabovoj radeći seminare po vaskrsenju, na tim seminarima zaista radio vaskrsenje. On ima seminar koji se zove Vaskrsenje ljudi Stvaraoca. I zaista na tom seminaru je i bilo vasksenje ljudi-stvoritelja.

Razumeli smo po informaciji da su prvo bile vaskrsnute jake duše, koje su u svim vremenima bile jake. I oni su sada došli u naš život, oni su među nama. To su te duše, koje su oduvek gradile i upravljale svetom. Prvo su došle one duše, koje su mogle u toj situaciji kada je sve bilo zatvoreno - da vide iskru Učenja dr Grigorija Grabovoja - da se prisete svog predodređenja i zadataka, koji su na suptilnim planovima uzimali zadatke da vaskrsavaju i da stvaraju ovde.

I kao leptiri koji idu ka svetlosti, svi su počeli da posećuju seminare dr Grigorija Grabovoja. Oni kada su dolazili na vaskrsenje, dolazili su sa zadacima i situacijama koje bi mogle da ih usmere ka spoznaji Učenja. Neki su sebi stvarali bolesti, i dolazili su da se uče isceljenju - i tako spoznavali Učenje. Starost - da bi kroz podmlađivanje spoznali Učenje. Smrt bliskih rođaka, da bi kroz vaskrsenje, kroz ljubav ka bliskima počeli da spoznaju Učenje, da bi savladali one snage koje su bile usmerene protiv sila Svetlosti na Zemlji. Prve vaskrsnute duše su bile ovakve. Spoznali smo da treba da vaskrsavamo čitav svoj rod, čitavo čovečanstvo.

Naš neposredni zadatak je sada ujedinjenje svih. Potrebno je da izgradimo ne hijerarhiju vlasti, već hijerarhiju preraspodele veza.

Ja sam imala susrete sa „česticama“ mog sina i pokazali su mi njegovu potpunu kopiju. U tom trenutku još nisam imala znanja kako se dešava registracija. Vreme njegovog povratka i učešće u izgradnji međuprostornih prelaza.

Svaki vaskrnuti će dolaziti u svoje vreme, onda kada bude mogao da realizuje zadatke koji su mu lično dati.

Osim vaskrsenja vremenom sam počela da proučavam i druge metode „Učenja o spasenju o večnom i harmoničnom razvoju.

U mom životu su počeli da se dešavaju događaji koji su potpuno promenili moj život – stekla sam još jedno obrazovanje koje mi je dalo mogućnost da na nivou nauke prenosim tehnologije svesti.

Ta nauka je Valeologija.

Potpuno se promenio krug ljudi sa kojima komuniciram. Za ovih nekoliko godina, od 2005. godine uopšte nisam bila bolesna, ponekad mla prehla. Iz mog života je nestalo mnogo sujete, situacija koje su izazivale ljutnju, iako sam često morala da idem putem avangarde - gradeći put - i ponekad sam na sebi osećala dejstvo destruktivnih snaga. Ali postepeno sa većim iskustvom upravljanja imala sam snagu duha da se izborim sa svim.

Preko 10 godina prenosim svoje iskustvo drugima - držim seminare i lične konsultacije.

Radim ovo sa radošću i razumevanjem, da se duše ljudi bude i da kao sunđeri upijaju znanja Stvoritelja za Spasenje svih, za spasenje sebe i čitavog Čovečanstva.

Zahvalna sam Stvoritelju u licu Grigorija Grabovoja za Znanja koja je vratio na Zemlju, za onu pomoć koju dobijam od Njega, za buđenje moje duše i za onu svetlost kojom nam je svima osvetlio Put Večnog Harmoničnog Razvoja, Put Stvaranja, Put Sreće, Radosti, Ljubavi.

Ovde preuzmite tehnologije za
REGENERACIJU KOŽE I SEDE KOSE


Seminare možete nabavljati:

1. pojedinačno po 130 e ili

2. u paketu 9x130 e kada dobijate i specijalne bonuse (još 3 seminara x 130 e drugih tematika, birate ih sami po vašoj želji).

Ulaganje u sebe je jedini vid ulaganja koji ostaje trajno u vama i sa vama.

Seminari “Strukturizacije svesti” su put do vašeg skladnog života na svim poljima postojanja.

Radi nabavke seminara, kliknite na narandžasto dugme dole. Ili pišite na:

svetlananovak.srbija@gmail.com


Poručite seminare i platite preko:
- Svih kartica
- Paypala
- Post neta
- Western Uniona
- Na račun firme /u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS/
- Za uplatu u gotovini - pozovite na tel: +381 60 725 29 29


Na ovaj način vaša cela porodica ima mogućnost da gleda seminar u svom domu, da upravlja i da sve ostvarite brzo.

Posle uplate dobijate direktan pristup gledanju seminara koji traje 30 dana /a po potrebi i duže./

  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn